In de Fannius Scholtenstraat een gloednieuwe aflevering van het al vele jaren aanzwellende epos van Margreet Bouman. Een gelaat, het hare, niet bedoeld als zelfportret, het ziet je maar kijkt je niet aan, het is zichzelf genoeg, een mens, dit keer vergezeld, ik zou haast zeggen: voorzien van, verrijkt met nonfiguratieve toevoegingen, vlekken, strepen. Ik fluisterde: “Ze heeft Kierkegaard gelezen…” Indrukwekkend.

tekst Sipke Huismans